Este oare „sfințită” Catedrala Mântuirii Neamului?

Biserica Ortodoxă Română a depus considerabile eforturi de convingere asupra politicienilor pentru a strânge bani de la gura bolnavilor și a celor amărâți pentru a face o construcție de prost-gust, inutilă poporului, dar pe placul unei persoane meschine cu vădite tendințe de megalomanie.

Astăzi, într-un spectacol jalnic, zeci de mii de oameni au fost constrânși să tremure în frig pentru a gâdila orgoliul acestei persoane.

Chiar credeți că Dumnezeu ar lua pâinea de la gura celor amărâți pentru a-și construi un lăcaș din piatră?

Trebuie să învățăm să-l primim pe Dumnezeu în sufletele noastre și nu vom avea nevoie de piatră și aur pentru a putea vorbi cu Tatăl Nostru!

La ce va folosi acest efort colosal atunci când va veni ziua coborârii Fiului Domnului pe Pământ?

1. Şi ieşind din templu, unul dintre ucenicii Săi I-a zis: Învăţătorule, priveşte ce fel de pietre şi ce clădiri!
2. Dar Iisus a zis: Vezi aceste mari clădiri? Nu va rămâne piatră peste piatră să nu se risipească.
3. Şi şezând pe Muntele Măslinilor, în faţa templului, Îl întrebau, de o parte, Petru, Iacov, Ioan şi cu Andrei:
4. Spune-ne nouă când vor fi acestea? Şi care va fi semnul când va fi să se împlinească toate acestea?
5. Iar Iisus a început să le spună: Vedeţi să nu vă înşele cineva.
6. Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând că sunt Eu, şi vor amăgi pe mulţi.
7. Iar când veţi auzi de războaie, şi de zvonuri de războaie, să nu vă tulburaţi, căci trebuie să fie, dar încă nu va fi sfârşitul.
8. Şi se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie, vor fi cutremure pe alocuri şi foamete şi tulburări vor fi. Iar acestea sunt începutul durerilor.
[…]
19. Căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost până acum, de la începutul făpturii, pe care a zidit-o Dumnezeu, şi nici nu va mai fi.
20. Şi de nu ar fi scurtat Domnul zilele acelea, n-ar scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi, pe care i-a ales, a scurtat acele zile.
21. Şi atunci dacă vă va zice cineva: Iată, aci este Hristos, sau iată acolo, să nu credeţi.
22. Se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor face semne şi minuni, ca să ducă în rătăcire, de se poate, pe cei aleşi.
23. Dar voi luaţi seama. Iată dinainte v-am spus vouă toate.
24. Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei.
25. Şi stelele vor cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri se vor clătina.
26. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori, cu putere multă şi cu slavă.

27. Şi atunci El va trimite pe îngeri şi va aduna pe aleşii Săi din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului.
Sursa: bibliaortodoxă.ro

Pentru astfel de vremuri a vrut Preaferictul Daniel să construiască cea mai sigură clădire din România, cu adăpost anti-atomic la subsol, conectat cu rețeaua de adăposturi construite de un alt megaloman: Nicolae Ceaușescu.

Păcatele Preoților sunt iertate?

Preoții, indiferent de confesiune, pot păcătui. Dacă păcatul este unul obișnui, omenesc: o mică minciună, o mică furăciune, acesta poate fi iertat, deoarece este regretat de cel ce l-a comis. Dar ce facem cu unele păcate grave: ura față de oameni, de cele mai multe ori exprimată chiar în timpul ceremoniilor religioase?!

Dumnezeu nu poate să fi stăpânit de ură, indiferent de prostiile pe care le facem, Dumnezeu nu ne va purta dușmănie. Răul ni-l facem singuri, deoarece nu vom trece examenul și nu vom putea beneficia de Viața de Apoi.

Ura față de oameni este un păcat grav, mai ales dacă este comis în numele Domnului. Cei care comit un astfel de păcat au garantat un 4 la purtare, dar din păcate, nu au garantată șansa de a repeta anul!

Ne iartă Dumnezeu păcatele?

Nu există Iertare fără de regret. Nimeni, nici chiar Dumnezeu nu poate ierta un păcat, dacă cel ce l-a comis nu se iartă singur.

Pentru a putea spera ca un păcat să-ți fie Iertat, este nevoie să înveți a te Ierta singur, pentru asta trebuie să conștientizezi gravitatea păcatului comis, felul în care ți-ai „rănit” astfel Aproapele, să Înveți din propriile tale greșeli și să-ți înveți Aproapele să nu comită aceleași greșeli!

Aceasta este singura cale spre Iertarea păcatelor.

Când nu ne Iartă Dumnezeu păcatele?

Atunci când nu regretăm cu adevărat păcatul comis. Dumnezeu nu ține cont de ofrandele aduse la altare, de banii dați Bisericilor și de serviciile făcute preoților atunci când îți judecă greșelile.

Dumnezeu vrea doar să Regreți, să îți accepți greșeala și să-i ajuți pe cei ce îți sunt aproape să nu o repete.